"Zaželi"

Program zapošljavanja žena s područja Grada Novske

O projektu

Kroz projekt je zaposleno 40 žena pripadnica ciljane skupine s područja Grada Novske koje pružaju usluge potpore i podrške za 400 krajnjih korisnika.

Ciljana skupina su teško zapošljive žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanjem ljudima, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice te dugotrajno nezaposlene žene u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Krajnjim korisnicima (400) će se kroz projekt “Želim raditi, želim pomoći!” pružati pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Više o projektu

Aktivnosti u sklopu projekta

1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
  • - Na razdoblje od 24 mjeseca, Grad Novska zapošljava 40 žena na puno radno vrijeme s minimalnom plaćom koja je propisana Zakonom o minimalnoj plaći (NN 39/13, 130/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.
  • - Za pružanje usluga krajnjim korisnicima, žene će dobiti i 40 bicikala kako bi im se olakšao odlazak do krajnjih korisnika.
  • - Zaposlene žene će pružati usluge potpore i podrške za 400 krajnjih korisnika, a kako bi pružena usluga bila što kvalitetnija, krajnjim korisnicima će se nabaviti kućanske i osnovne higijenske potrepštine.
2. Osposobljavanje i obrazovanje žena pripadnica ciljanih skupina
  • - Kroz razdoblje provedbe projekta, žene pripadnice ciljane skupine proći će i jedan od programa edukacija te steći nova znanja i vještine koje će im pomoći da po završetku projekta postanu konkurentnije na tržištu rada.
  • - Žene će dobiti javnu ispravu o obrazovanju i osposobljenosti.
3. Promidžba i vidljivost
  • - Za potrebe promidžbe i vidljivosti tijekom provedbe projekta tiskat će se različiti promotivni materijali, snimit će se radio i tv emisije, a projekt će se predstaviti organiziranjem dviju konferencija, početne i završne.

40 zaposlenih žena

Kroz projekt je zaposleno 40 žena pripadnica ciljane skupine s područja Grada Novske.

400 stalnih korisnika

Usluge potpore i podrške pružat će se za 400 krajnjih korisnika.

2 godine trajanja

Krajnji korisnici dobivat će usluge potpore i podrške u razdoblju od dvije godine.

Preko 730.000 Eura

Ukupna vrijednost projekta je 5.481.373,14 kuna.

Detalji projekta

Naziv projekta: "Želim raditi, želim pomoći"
Program projekta: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Nositelj: Grad Novska
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina
Centar za socijalnu skrb Novska
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Ukupna vrijednost projekta: 5.481.373,14 kuna

Novosti

Najnovije vijesti vezane za provođenje i realizaciju projekta “Zaželi” Novska.

Više vijesti